Centrul de asistență pentru clienți Saxo Bank A/S.

Ce tipuri de opţiuni FX oferă Saxo?

Saxo Bank oferă tranzacţii în două tipuri de opţiuni FX:

Opţiuni FX Vanilla
Opţiuni FX Binary

Opţiunile FX pot fi tranzacţionate de pe Trade ticket (Tichet de ordine) din tab-ul„Option" („Opţiune"). 

Cu privire la opţiunile Forex Saxo Bank (atât cele de tip Vanilla precum şi cele de tip Binary Touch), acestea pot fi cumpărate sau vândute.

Faceţi clic pe imagine pentru a se deschide pe tot ecranul.


FX Vanilla Options

O opţiune Vanilla este un instrument financiar derivativ care acordă dreptul, dar nu obligaţia, cumpărătorului de a cumpăra („Call") sau vinde („Put") o sumă noţională predefinită într-o pereche valutară, la un preţ predefinit („Preţ de exerciţiu") la o dată viitoare predefinită („Data expirării”). Vânzătorul opţiunii are o obligaţie corespunzătoare de a realiza tranzacţia în cazul în care cumpărătorul decide să îşi „exerciteze" dreptul.

Vă rugăm să reţineţi că poziţiile de vânzare (short) în cadrul opţiunilor Vanilla poartă un risc mai ridicat faţă de poziţiile de cumpărare (long), deoarece pierderea posibilă nu este limitată. Când deţineţi o poziţie pe termen lung într-o opţiune, pierderea posibilă este limitată la valoarea primei achitate. 

Opţiuni FX Binary Touch

O opţiune Binary Touch este un tip de opţiune exotică care acordă cumpărătorului o rambursare predeterminată în momentul în care preţul la vedere al unei perechi valutare atinge sau depăşeşte o barieră predeterminată („Preţul de declanşare") – One Touch (O singură atingere); sau în cazul în care preţul la vedere nu va atinge niciodată nivelul de declanşare înainte de expirare – No Touch (Fără nicio atingere). Aceste tipuri de opţiuni vă permit să stabiliţi Preţul de declanşare, data expirării şi valoarea rambursării de încasat.

Vă rugăm să reţineţi că poziţiile pe termen scurt în cadrul opţiunilor Binary poartă u risc mai ridicat faţă de poziţiile pe termen lung, deoarece pierderea posibilă este limitată la valoarea totală a rambursării, în timp ce în cazul poziţiei pe termen lung, pierderea posibilă este limitată la valoarea primei achitate. 

Informaţii suplimentare cu privire la opţiunile FX se regăsesc aici.


 

Articole similare

Deschide cont in danemarca Obtinere demo